Rekonstrukce sociálního zařízení „WC“ a zateplení stropů“ bylo realizováno za finanční podpory Jihočeského kraje.
Dotační program: Podpora sportovní infrastruktury
Opatření: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť

Celkové náklady: 350.722 Kč
Dotace JČK: 277.000 Kč
Spolufinancování fotbalového oddílu: 72.722 Kč