V letošním roce proběhla rekonstrukce šaten včetně vybavení, na které jsem získali dotaci z JČK 50 000 Kč. Na rekonstrukci jsme použili vlastní prostředky v hodnotě cca 48 000 Kč.